ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ)

ICON:

RESURRECTION (CHRIST' S DESCENT INTO HELL)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11264

No 00

2446

4671

No 0

6808

No 1

9030

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6