ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (4)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (4)

ICON:

BAPTISM OF CHRIST

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

6/Jan

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11668

No 00

3513

5459

No 0

7565

No 1

9873

No 2

-

No 3

10169

No 4

-

No 5

-

No 6