ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΚΑΝΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΓΑΜΟΣ ΕΝ ΚΑΝΑ

ICON:

THE MARRIAGE FEAST AT CANAA

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ICON AUTHOR:

VRANOS NICHOLAS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2934

-

No 0

-

No 1

8833

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6