ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (2)

ICON:

NATIVITY OF CHRIST

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

HIEROMONK GABRIEL, MOUNT ATHOS

FEST:

25/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3148

5162

No 0

7285

No 1

9530

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6