ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (5)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (5)

ICON:

NATIVITY OF CHRIST

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ICON AUTHOR:

COLLECTIVE WORK OF ORTHODOX BYZANTINE HAGIOGRAPHY

FEST:

25/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11627

No 00

3450

5391

No 0

7492

No 1

9815

No 2

-

No 3

10153

No 4

-

No 5

-

No 6