ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ

ICON:

MOCKING OF CHRIST

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2641

-

No 0

-

No 1

9162

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6