Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΕΩΣ

ICON:

THE PARABLE OF THE SOWER

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΦΡΑΝΤΖΗΣ Γ.

ICON AUTHOR:

FRANTZIS G.

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3349

5296

No 0

-

No 1

9719

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6