ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ICON:

TRANSFIGURATION

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

6/Aug

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11220

No 00

2365

4605

No 0

6748

No 1

8963

No 2

1032

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6