ΝΥΜΦΙΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΝΥΜΦΙΟΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

ICON:

BRIDEGROOM, DETAIL

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΟΙΝΟΗ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF ST. MELETIOS, OENOE

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11391

No 00

2919

5002

No 0

7126

No 1

9378

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6