Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, "ΙΔΕ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, "ΙΔΕ Ο ΑΜΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο ΑΙΡΩΝ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"

ICON:

CHRIST WITH SAINT JOHN, THE FORERUNNER, "BEHOLD, THE LAMB OF GOD, WHO TAKES AWAY THE SIN OF THE WORLD"

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

ICON AUTHOR:

GREEK INSTITUTE OF BYZANTINE AND POSTBYZANTINE STUDIES IN VENICE

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3530

5479

No 0

7585

No 1

9892

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6