ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

ICON:

PARABLE OF THE TEN VIRGINS

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ICON AUTHOR:

VRANOS NICHOLAS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3061

-

No 0

-

No 1

8864

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6