ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ICON:

CRUCIFIXION

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ICON AUTHOR:

COLLECTIVE WORK OF ORTHODOX BYZANTINE HAGIOGRAPHY

FEST:

6/Apr

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11628

No 00

3451

5392

No 0

7493

No 1

9816

No 2

-

No 3

10154

No 4

-

No 5

-

No 6