ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (4)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥ (4)

ICON:

CRUCIFIXION

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11200

No 00

2351

4588

No 0

6732

No 1

8952

No 2

-

No 3

-

No 4

1161

No 5

-

No 6