ΦΑΝΕΡΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΦΑΝΕΡΟΥΜΕΝΟΣ ΤΑΙΣ ΜΥΡΟΦΟΡΟΙΣ

ICON:

MANIFESTATION BEFORE THE MYRRH BEARERS

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, ΚΑΡΥΑΙ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

HIEROMONK CHRYSOSTOM' S ATTENDANCE, KARYAE, MOUNT ATHOS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2949

5020

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6