ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΛΟΓΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ICON:

CHRIST BLESSING THE CHILDREN

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3345

5293

No 0

7401

No 1

9715

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6