ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΑΘΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ICON:

CHRIST HEALING THE VARIOUS PASSIONS OF DISEASES

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2385

-

No 0

-

No 1

8902

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6