ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΝΘΡΟΝΟΣ

ICON:

SAINT CATHERINE THE GREAT MARTYR, OF ALEXANDRIA, ENTHRONED

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΖΕΡΜΠΙΤΣΗΣ, ΛΑΚΩΝΙΑ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY DORMITION OF THEOTOKOS ZERBITSIS, LAKONIA, GREECE

FEST:

25/Nov

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11330

No 00

2742

4878

No 0

7003

No 1

9235

No 2

-

No 3

10102

No 4

-

No 5

-

No 6