ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ, Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ

ICON:

SAINT ANNE, REPOSE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF PARAKLETOS, OROPOS

FEST:

25/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3037

4511

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6