ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ (2)

ICON:

SAINT ANNE WITH VIRGIN

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

9/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11609

No 00

3423

5362

No 0

7464

No 1

9789

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6