ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

ICON:

SAINT BARBARA, THE GREAT MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΓΚΙΝΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ICON AUTHOR:

GINALA MARIA

FEST:

4/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

-

0504

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6