ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (1)

ICON:

SAINT BARBARA, THE GREAT MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

4/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11266

No 00

2450

4675

No 0

6812

No 1

9034

No 2

-

No 3

10105

No 4

-

No 5

-

No 6