ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ (1)

ICON:

SAINT IRENE, THE GREAT MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

5/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2252

4433

No 0

6686

No 1

8911

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6