ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΕΥΔΟΞΙΑ, ΜΑΡΤΥΣ, ΑΙΓΥΠΤΟΥ

ICON:

SAINT EUDOXIA, MARTYR, AT CANOPUS IN EGYPT

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ICON AUTHOR:

ALEXIOY SOPHIA

FEST:

31/Jan

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3025

-

No 0

-

No 1

9451

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6