ΑΓΙΑ ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΡΤΥΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΡΤΥΣ

ICON:

SAINT CORALIA, MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ICON AUTHOR:

PANOURGIAS DEMETRIOS AND JOHN

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3170

-

No 0

7300

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6