ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ, ΙΤΑΛΙΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΣ, ΣΥΡΑΚΟΥΣΩΝ, ΙΤΑΛΙΑ

ICON:

SAINT LUCY, VIRGIN-MARTYR, OF SYRACUSE, ITALY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΟΙΝΟΗ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF ST. MELETIOS, OENOE

FEST:

13/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2905

4991

No 0

-

No 1

9366

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6