ΑΓΙΑ ΜΕΛΑΝΗ Η ΝΕΩΤΕΡΑ, ΜΟΝΑΧΗ, Η ΡΩΜΑΙΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΜΕΛΑΝΗ Η ΝΕΩΤΕΡΑ, ΜΟΝΑΧΗ, Η ΡΩΜΑΙΑ

ICON:

SAINT MELANIA THE YOUNGER, NUN, OF ROME

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

31/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3133

-

No 0

7274

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6