ΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΗ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΗ

ICON:

SAINT XENIA, THE GREAT MARTYR, OF PELOPONESUS, GREECE, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

3/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11593

No 00

3409

5348

No 0

7450

No 1

9775

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6