ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ, ΟΛΟΣΩΜΗ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΗΣ, ΟΛΟΣΩΜΗ

ICON:

SAINT PARASCEVE, THE GREAT MARTYR, OF ROME, WITH SCENES FROM HER LIFE, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΠΑΡΝΗΘΑ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY DORMITION OF THEOTOKOS, PARNES

FEST:

26/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11496

No 00

3177

5175

No 0

7304

No 1

9550

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6