ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ICON:

SAINT SOPHIA

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

17/Sep

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11623

No 00

3441

5381

No 0

7482

No 1

9806

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6