ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΟΛΟΣΩΜΗ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ, ΟΛΟΣΩΜΗ

ICON:

SAINT SOPHIA, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

17/Sep

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3442

5382

No 0

7483

No 1

9807

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6