ΑΓΙΟΙ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΙ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΙ ΓΑΛΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΙ

ICON:

SAINTS GALACTEON AND HIS WIFE EPISTEME, MARTYRS, AT EMESA, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΒΕΡΙΝΟ ΑΙΓΙΟΥ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF ST. JOHN THE THEOLOGIAN, VERINO

FEST:

5/Nov

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3044

-

No 0

7174

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6