ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (1)

ICON:

SAINT ATHANASIUS OF MOUNT ATHOS

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

5/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2639

-

No 0

-

No 1

9160

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6