ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ, Ο ΠΕΡΣΗΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΥΣ, Ο ΠΕΡΣΗΣ

ICON:

SAINT ANASTASIUS MONK-MARTYR, THE PERSIAN

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΓΚΙΝΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

ICON AUTHOR:

GINALA MARIA

FEST:

22/Jan

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

-

4492

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6