ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT ARISTOTLE, MARTYR, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

14/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3453

5394

No 0

7495

No 1

9818

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6