ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΥΡΣΙΑ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΟΥΡΣΙΑ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT BENEDICT OF NURSIA, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ICON AUTHOR:

PANOURGIAS DEMETRIOS AND JOHN

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3205

-

No 0

-

No 1

9574

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6