ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ο ΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (1)

ICON:

SAINT GERASIMUS THE NEW ASCETIC OF CEPHALONIA, GREECE

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF PARAKLETOS, OROPOS

FEST:

16/Aug

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

-

4510

No 0

-

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6