ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ICON:

SAINT GEORGE THE GREAT MARTYR, ON HORSEBACK, PROTECTOR OF INFANTRY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11614

No 00

3429

5369

No 0

7471

No 1

9795

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6