ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ (5)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ (5)

ICON:

SAINT GEORGE THE GREAT MARTYR, ON HORSEBACK

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΣΙΗΠΠΗ ΑΦΟΙ

ICON AUTHOR:

SIEPPES BROS.

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3090

5122

No 0

7235

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6