ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ (8)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΕΦΙΠΠΟΣ (8)

ICON:

SAINT GEORGE THE GREAT MARTYR, ON HORSEBACK

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2409

4633

No 0

6777

No 1

8998

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6