ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΙΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ, ΗΜΙΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT GEORGE THE GREAT MARTYR, HALF

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΟΣΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ, ΟΙΝΟΗ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF ST. MELETIOS, OENOE

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3051

-

No 0

-

No 1

9470

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6