ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛΑΚΙΔΑΣ, Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ

ICON:

SAINT EUSTATHIUS PLACIDAS, THE GREAT MARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΒΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ICON AUTHOR:

VRANOS NICHOLAS

FEST:

20/Sep

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2236

4670

No 0

6805

No 1

8802

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6