ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΤΗΡΩΝ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ, ΤΗΡΩΝ (1)

ICON:

SAINT THEODORE THE GREAT MARTYR, TYRO

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

17/Feb

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2376

-

No 0

6754

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6