ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Ο ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ, Ο ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΙΤΕ

ICON:

SAINT JAMES TSALIKES, "PLEASE, FORGIVE ME"

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

22/Nov

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11619

No 00

3434

5374

No 0

7476

No 1

9800

No 2

-

No 3

10151

No 4

-

No 5

-

No 6