ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ICON:

SAINT JOHN THE KALABYTES (HUT-DWELLER)

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ

ICON AUTHOR:

HOLY MONASTERY OF PARAKLETOS, OROPOS

FEST:

-

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11477

No 00

2598

5144

No 0

7267

No 1

-

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6