ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΡΩΣΟΣ, ΟΛΟΣΩΜΟΣ

ICON:

SAINT JOHN THE RUSSIAN, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΛΙΟΝΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ICON AUTHOR:

LIONDAS CHR.

FEST:

27/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11450

No 00

2276

4460

No 0

6634

No 1

9871

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6