ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ

ICON:

SAINT JOHN OF KRONSTADT

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ

ICON AUTHOR:

MASKAS BASIL AND JOHN

FEST:

20/Dec

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

3300

-

No 0

-

No 1

9734

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6