ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΓΑΓΓΡΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ, ΜΑΡΤΥΣ, ΓΑΓΓΡΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

ICON:

SAINT CALLINICUS, MARTYR, OF GANGRA IN ASIA MINOR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΜΟΝΑΧΗ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, ΠΑΤΜΟΣ

ICON AUTHOR:

NUN KASSIANE, HOLY MONASTERY OF THE ANNUNCIATION, PATMOS

FEST:

29/Jul

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

-

No 00

2662

4816

No 0

-

No 1

9173

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6