ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ, ΝΕΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ (1)

ICON:

SAINT COSMAS OF AITOLIA, GREECE, NEW HIEROMARTYR

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

24/Aug

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11309

No 00

2649

-

No 0

6947

No 1

9168

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6