ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (1)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (1)

ICON:

SAINT CONSTANTINE THE GREAT

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΝΑΧΟΣ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ICON AUTHOR:

MONK MICHAEL, MOUNT ATHOS

FEST:

21/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11479

No 00

2546

4747

No 0

6892

No 1

9253

No 2

-

No 3

-

No 4

-

No 5

-

No 6