ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (2)
Διαφανές logo.png

ΕΙΚΟΝΑ:

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ (2)

ICON:

SAINT CONSTANTINE THE GREAT, FULL BODY

ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ICON AUTHOR:

PRIVATE COLLECTION

FEST:

21/May

Copyright:

APERGES & CO.

AVAILABLE ICON SIZE WITH CODE:

No 000

11634

No 00

3457

5399

No 0

7500

No 1

9822

No 2

-

No 3

10156

No 4

-

No 5

-

No 6